...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

 

 

W kilku słowach o wystawie:

   Pierwsza edycja wystawy specjalnej "Dzieciaki" odbyła się w 2016 roku, wystawa zrealizowana była jako projekt
towarzyszący edycji Międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".
   Wystawa odbyła się w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, a następnie pokazana została
w Miejskiej Bibliotece w Mikołowie. Odbyły się tylko dwie prezentacje wystawy, po jednej w każdym województwie.
   Wystawy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

   W 2020 roku, decyzją Organizatorów Programu odbędzie się druga wystawa specjalna "Dzieciaki II", połączona z akcją społeczną "Artyści malarze - dzieciom".  W ramach tej akcji przygotowywane jest pokazanie wystawy
dla pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu oraz realizacja filmu edukacyjno-promocyjnego.
    Realizacja tej akcji a także pokazanie wystawy w innych szpitalach, będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.
    Tegoroczna Inauguracja wystawy i jej prezentacja ponownie odbędzie się w Chrzanowie, w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej, w terminie od 31 sierpnia do 30 września b.r.  
Wystawa będzie też zaprezentowana wirtualnie w cyberprzes-trzeni.
Zakres programowy i forma realizacji dostosowane będą do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią
COVID-19. 
    Wystawa w 2020 roku, realizowana jest jako projekt specjalny Miedzyregionalnego Programu  "Derby Artystyczne".

    Dokładne informacje o terminie i zasadach przyjmowania zgłoszeń propozycji prac do wystawy od dnia
1.07.2020 r.
rozsyłane są pocztą elektroniczną do artystów oraz urzędów miast, gmin i starostw powiatowych.
    Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w zakładce "zgłoszenia" ... |  
więcej->